Annonse


Fortsatt USA-kontroll med nettet

Dermed har amerikanerne i stor grad vunnet fram med sitt syn på hvordan Internett skal styres også i framtida.

FN tapte

Taperen er FN, som ville ha en global modell der Europa og den tredje verden hadde størst innflytelse.

USA fryktet at nettet ville bli offer for land som ønsker å sensurere ytringsfriheten, mens EU uttrykte bekymring for at det framtidige Internett skulle bli splittet opp i flere nett.

Både Kina, Iran og Brasil sysler med planer om å bygge egne nett, som alternativ til det globale Internett.

Annonse


Internasjonalt forum

Norge klarte å få inn en klausul om garanti for ytringsfriheten i sluttdokumentet på den store konferansen i Tunisias hovedstad Tunis.

I tillegg har USA godtatt å ta i mot råd fra et internasjonalt forum som skal opprettes for å drøfte nettspørsmål.

Slag mot ytringsfriheten

Mange ser sluttdokumentet som et kompromiss, der dagens system bare skal bestå til det oppnås bredere enighet om et alternativ.

Møtet har vært preget av skarp kritikk mot tunisiske myndigheter og disses mangelfulle forhold til ytringsfriheten. Flere deltakere og journalister har blitt regelrett banket opp av politiet, og flere har blitt hindret adgang til møter.

Kilder:
News.com

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse