Annonse


Et liv uten Microsoft

Tony Bove vil gi verden et alternativ til virus og Microsoft-monopol gjennom sin nye bok Just Say No to Micorosft. Han sammenligner Microsoft med en trefelts bomvei:

– Høy pris og elendig service

-Med en gang du har kjørt på, kommer du ikke av igjen. Servicen er elendig og prisene kjempehøye langs veien, samtidig som du hele tiden ligger i midtre felt klemt mellom to kjempesvære trailere. I tillegg virker det som om det er veiarbeid hele tiden.

Bove understreker at han ikke alltid har vært mot Microsoft, men at han mener selskapets monopoltankegang har banet veien for hackere og virusmakere.

Apple gir cool-faktor

Målgruppa for boka er folk som vil tenke selv, hevder Bove. Han påpeker at selv om man har gjort bevisste valg som Linux og Mac, er man ikke immun mot Microsoft. Man må stadig åpne filer i Microsoft-format, og man må ofte produsere i disse formatene også.

Annonse


Bove vil gi alle best mulige råd om hvordan man beskytter seg mot nedfallet fra Microsoft-verdenen. Selv sverger han til Apples Mac, og mener det gir ham en viss cool-faktor.

Les hele intervjuet med Tony Bove her

Kilde:
XYZComputing

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse