MSN blogg-sensur

Annonse


MSN stenger pornosider

MSN blogg-sensurI følge et lekket internnotat skal Microsoft planlegge å få alt såkalt ”voksent innhold” vekk fra sin tjeneste MSN grupper før året er omme. Allerede i oktober vil det bli umulig å opprette nye grupper med klassifiseringen ”voksent innhold”. Det vil også bli umulig å endre en gruppes status til ”voksen”.

Formidler porno

Betegnelsen ”voksent innhold” brukes generelt som alt som ikke nødvendigvis egner seg for barn, men det er klart at mange av disse gruppene brukes for å formidle porno av ymse slag.

I begynnelsen av november vil det bli umulig å oppdatere innhold i disse gruppene, og i slutten av november vil gruppene bli flyttet til en utenforstående side, WorldGroups.

Bedre tilbud

Etter at voksengruppene er flyttet til WorldGroups vil det bli ulovlig å legge ut materiale av seksuell karakter i MSNs grupper.

Annonse


De gruppene som blir flyttet til WorldGroups vil rent teknisk få et langt bedre tilbud enn det de i dag har fra MSN. I tillegg til ubegrenset lagringsplass, får man mulighet til å streame video, adgangskontroll og mulighet for å utbytte gruppene kommersielt.

Kilde:
Beta News

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse