Times-Biscayune

Annonse


New Orleans fortsatt på nett

Times-BiscayuneDa vannet begynte å krype opp i kontorene i den tradisjonsrike lokalavisen Times-Picayune, var det ingenting annet å gjøre enn å ty til nettet framfor trykkeriet.

Eneste utvei

Avisen hadde ikke en gang et skikkelig nettsted, bare en annonseplass for papiravisen der leserne i dag blir oppfordret til å innrapportere uteblitte eller våte aviser.

Mens det så sent som mandag var «business as usual» i avislokalene, men ikke lenge etter måtte hele redaksjonen evakueres. Journalister og redaktører var lite vant med nettpublisering, men det ble nå eneste utvei.

Det meste ødelagt

De tradisjonelle nyhetsmediene har hatt store problemer med å rapportere om det som skjer i de indre delene av New Orleans, som nå står under fem meter med vann.

Annonse


Byens fastlinjenett er ute av drift, og så godt som alle basestasjoner for mobil er ødelagt av vann. Rundt 1,7 millioner mennsker i området er i følge nyhetsbyrået Reuters uten forbindelse til omverdenen. Satellittkommunikasjon er praktisk talt eneste elektroniske vei ut av byen.

Blogger og nettsteder har blitt viktigste innformasjonskanal fra de flomrammede områdene. Eksakte rapporter om antallet skadete og døde er det vanskelig å få, men via nettet har det kommet rapporter om utstrakt plyndring.

Kilde:
BetaNews.com

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse