NRK digital-TV

Annonse


Vil ha NRK-lisens på PC

NRK digital-TVNRK vil nå at alle apparater og maskiner som kan ta i mot TV-signaler skal lisensbelegges, skriver Dagens Næringsliv. Dette inkluderer mobil, frittstående digitalmottakere, PC med TV-tuner og/eller mulighet til å ta i mot web-TV via nett, DVD/harddisk-opptakere, blant annet.

I dag betaler man i praksis bare lisens dersom man har TV-apparat eller parabolanlegg (uavhengig om dette kan ta inn NRK eller ikke). PC-brukere med TV-kort eller mulighet til å ta i mot web-TV via bredbånd har hittil sluppet unna, på tross av at lovens forskrifter omtaler disse apparaene som lisenspliktige (men ikke rapporteringspliktige). Det samme har mobil/PDA-brukere med TV-mulighet.

Lang prosess

Det er imidlertid et stykke igjen til en slik ordning eventuelt kan bli innført. Først skal forslaget vurderes av Kulturdepartementet, som eventuelt kan sende det ut til høring.

En endring i lisensreglene vil krevet et stortingsvedtak. Underdirektør Terje Kili i Forbrukerrådet har liten tro på at forslaget blir vedtatt. I hvert fall ikke før valget…

Kilde:
DN.no

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse