overvåkingskamera

Annonse


Nå skal du overvåkes

overvåkingskameraDen britiske innenriksministeren Charles Clarke sa før det ekstraordinære møtet med EUs justis- og innenriksministere onsdag at terrorangrepet i London torsdag 7. juli har gitt britiske myndigheter enda en grunn til å fremskynde sikkerhetstiltak som allerede er diskutert i Unionen.

Britene ønsker blant annet å pålegge teleoperatører å oppbevare lister over telefon- og internettbruk slik at de kan brukes i etterforskning av mistenkte terrororganisasjoner og ekstremister.

– Min appell til EU-parlamentet og mine kolleger i dag er at vi må få orden i dette raskt. Det kan vise seg å være avgjørende, sa Clarke.

Ministrene fra de 25 medlemslandene utrykte medfølelse med britene etter terrorangrepet i London og var enige om at arbeidet med terrorbekjempelse må bli mer effektivt.

Annonse


– Det vi må gjøre, er å få fart på arbeidet om en sikkerhetsavtale slik at vi får på plass de tiltakene som trengs for å gjøre terror vanskeligere, fremholdt Clarke.

– Alle her i dag er fast bestemt på å oppnå dette.

Snarlig enighet

Etter møtet onsdag kunne det virke som om det kun er Finland og Tyskland som har motforestillinger i forbindelse med registrering av tele- og internetttrafikk.

EU-parlamentet avviste i juni et forslag fra fire land, deriblant Storbritannia, om å lovpålegge teleoperatører å oppbevare data over telefonbruk i minst ett år. Parlamentet uttrykte den gang bekymring over at slik overvåking var i strid med borgerrettigheter og at det ville være for dyrt.

– Jeg anser det som en svært viktig borgerrettighet for europeerne at de kan dra på jobb med kollektivtrafikken om morgenen uten å bli sprengt i lufta og angrepet av terrorister, sa Clarke, som mener at oppbevaring av telefonlister er «fantastisk viktig» for å drive effektivt etterretningsarbeid.

Overvåke moskeer

Den franske innenriksministeren Nicolas Sarkozy uttalte onsdag at mer effektiv overvåking er et viktig ledd i kampen mot terror. Sarkozy ønsker en aktiv overvåking av moskeer, sosiale og kulturelle samlinger og sportsklubber som kan fungere som dekke for radikale islamister.

– Vi må også organisere utveksling av informasjon om nettverk og hellige krigere, sa den franske innenriksministeren som støtter britenes ønske om tilgang til telefonlister.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse