WSA Norge

Annonse


– Premierte egne IT-selskaper

WSA Norge

World Summit Awards er en internasjonal kåring, der vinnere fra forskjellige land skal utnevnes i de åtte kategoriene e-Learning, e-Culture, e-Government, e-Health, e-Business, e-Entertainment, e-Science og e-Inclusion.

WSA er regissert av FN, og har som overordnet målsetning å minske det digitale skillet i verden i dag. Dette gjøres blant annet ved å «synliggjøre eksisterende produkter og innovative applikasjoner» for borgere og konsumenter.

Norsk kåring avholdt

Den innledende nasjonale kåringen er allerede avholdt her i landet, og vinnerlisten over norske produkter og selskaper sendes 1. juli videre for vurdering til den globale utdelingen i Tunis i november.

Annonse


Foruten ære og berømmelse gis vinnerne også anledning til å dra på WSA-regissert verdensturné for å promotere og fortelle om produktet sitt.

Blant samarbeidspartnerne til norske WSA finner vi blant annet Moderniseringsdepartementet, Utenriksdepartementet og Utdannings- og Forskningsdepartementet.

– Mandatmisbruk!

I en lang og inngående mail fra en av våre lesere beskyldes det norske WSA-utvalget for å ha misbrukt sitt mandat i forbindelse med utdelingen.

Det pekes blant annet til at flere av jurymedlemmene har nær tilknytning til selskapene som har blitt kåret som vinnere.

For eksempel er jurymedlem og WSA Norge-leder Stein Sørlie partner i Orgdot, som vant i kategorien e-Learning med lærespillet Tårnet i Babilani.

Og jurymedlem Rita Westvik er leder i Futurama, som har et nært samarbeid med prisvinner i e-Science forskning.no. Jurymedlem Morten Søbye har også vært tidligere redaktør i Futurama.

Disse og rekke andre beskyldninger fra lesermailen, som kan leses HER (og som ITPro tydeligvis også har mottatt), mer enn antyder at juryen har «rigget» den nasjonale konkurransen « til fordel for sine egne selskap, sponsorer, kunder og samarbeidspartnere…på bekostning av andre kandidater som hadde fortjent en nominasjon».

– Alt har gått riktig for seg

Prosjektleder Trine Olsen Slagman i WSA-sekreatariatet, som drives av Kulturdialog, avviser kontant alle slike beskyldninger om urent spill.

– Ifølge sitt mandat fra WSA sto faktisk Sørlie fritt til å bare velge ut åtte kandidater. I stedet valgte han å etablere en nasjonale konkurranse, som mandatet også åpnet for. Men til tross for at vi hadde ønsket å kunne velge å vrake mellom 200 bidrag, endte vi bare opp med 50. 12 av disse måtte trekkes fordi produktene ikke var tilstrekkelig ferdige, sier Slagman.

Det er først og fremst ressursmangel og manglende interesse for konkurransen i media og norske IT-miljøer som har ført til den lave oppslutningen og et svært begrenset antall nominasjoner, forklarer hun.

– Mange av de som har vært interesserte kom litt for sent på banen. Vi hadde problemer med å få ut informasjon, og da ble det naturligvis de i vårt samarbeidsnettverk som hørte om dette tidligst, og som hadde størst mulighet til å delta før fristen gikk ut, sier Slagman til ITavisen.

Stemte ikke på eget selskap

Stein Sørlie fra Orgdot AS representerer Norge i ekspertpanelet til World Summit Awards globale konkurranse for 2005, men hadde ikke stemmerett da den norske juryen kåret Orgdot som vinner.

– Sørlie jobber i Orgdot, som lager veldig gode produkter. Etter dialog med WSA-hovedkontoret i Salzburg ble det besluttet at selskapet kunne delta i konkurransen, men at Sørlie selv skulle erklæres inhabil i å dømme e-Learningkategorien. Dette har også skjedd i andre land, sier Slagman.

Den labre deltakelsen er også grunnen til at det ikke ble kåret vinnere i kategoriene e-Health og e-Business.

Hadde selv sendt inn bidrag

Avsenderen av overnevnte anklagende e-post ønsker å forbli anonym, men tilhører selv et av selskapene som hadde sendt inn et bidrag til en av kategoriene som det ikke ble kåret vinner i.

– Jeg er selv programvareutvikler, og så på World Summit Award som en spennende mulighet til å kunne konkurrere om litt ære og berømmelse. Jeg er medeier i et selskap som sendte inn et bidrag med vesentlig faglig/vitenskapelig tyngde. At vi isolert sett ikke ble nominert får nå så være – sånt skjer. Det jeg imidlertid reagerte på var at ingen andre heller ble nominert fra denne kategorien, sier mailforfatteren til ITavisen.

– Godt fornøyd

Dette er første gang Norge deltar i World Summit Awards. Vi hadde også anledning i 2003, men valgte å la være. Til tross for manglende interesse og fullstendig fravær av mediedekning (før nå), er WSA Norge likevel tilfreds med gjennomføringen av konkurransen.

– Vi synes selv vi har klart å få det til, og at vi har gjort en god jobb. Det ble som det ble i år, men vi har i hvert fall deltatt, sier Slagman, og ser fram til større interesse både i pressen og i IT-Norge når WSA arrangeres neste gang i 2007.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse