Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Grokster-saken avgjort

Amerikansk Høyesterett har gitt sin endelige dom i saken mot Grokster og Morpheus. Resultatet er ikke hyggelig lesning for fildelere.

Grokster
Natt til i dag norsk tid bestemte den amerikansk Høyesterett at plate- og filmbransjen kan saksøke fildelingstjenester som Grokster og Morpheus. Dommen slår fastl at etfildelingsnettverk kan holdes ansvarlig ansvarlig for hva brukerne deres gjør.

Ikke som med video

Grokster og StreamCast Networks (som eier Morpheus) har hele tiden hevdet at de ikke kunne holdes ansvarlige og at en en slik tolkning av loven ville kunne stoppe veksten av MP3-spillere og portable mediesentere.Høyesteretten valgte imidlertid å ikke vurdere dette på samme måte som i 1984. Da avgjorde samme rett at Sony ikke kunne saksøkes for at brukerne av deres videospillere drev med såkalt ulovlig kopiering.

– Markedsføres som piratnettverk

Høyesterettsdommer David H. Souter mener at den store forskjellen består i hvordan fildelingsnettverkene markedsfører seg som utvekslingsssentraler, samt at de bare har satt inn halvhjertede tiltak for å hindre at nettverkene blir brukt til utveksling av opphavsbeskyttet materiale.

Avgjørelsen betyr at den opprinnelige saken mot Grokster nå vil sendes tilbake til begynnelsen i rettssystemet, siden det er avgjort at slike nettverk kan saksøkes for det brukerne foretar seg.

Hva dette vil si for andre av dagens fildelingsnettverk er foreløpig uklart. Det er heller ikke klart om konsekvensen av dommen virkelig blir at alt som kan brukes til kopiering, fra MP3-spillere til harddisker, blir forbudt, slik de verste pessimistene har hevdet i forkant av saken.

Oppdatert: 28/6-2005, kl. 13.05.

Kilde: AfterDawn
Kilde: BetaNews
Kilde: CNET News.com

Stikkord: fildeling