Hopp til navigasjon Hopp til innhold
Per Ervland Per Ervland

695 000 har bredbånd

Siden i fjor har 63 prosent flere private hustander i Norge fått installert bredbånd. Nå er tallet 695 000.

Per Ervland Per Ervland
Totalt er det 778 000 bredbåndsabonnementer i Norge. 695 000 av disse er private, mens 84 000 er bedriftsabonnementer.

Oslo vinner

Oslo har klart størst dekning, med bredbånd i 45 prosent av alle husstander Deretter kommer Rogaland og Oslos nabofylke Akershus.

Også gjennomsnitthastigheten har økt i den private delen av bredbåndsnettet. Fremdeles er 704 kbps det vanligste, men 1 Mbps haler innpå.

Raske nordlendinger

Økningen i de høyere hastighetene er markant, i tråd med den gunstige prisutviklingen. Flere bredbåndsleverandører har i det siste senket prisene betraktelig.

Nordland fylke er vinneren når det gjelder hastighet. I dette fylket har hele 37 prosent av abonnementene over 1 Mbps.

Kilde:
Statistisk Sentralbyrå

Stikkord: internett