Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Gjem iPod-en, der kommer Valgerd!

Det er ingen vond drøm at Regjeringen vil ta fra oss retten til å dele filer, lage MP3-filer av CD og DiVX-filer av DVD. Det er den grufulle sannheten.

Kommentar Tore Neset
– Det kan ikke være sant, sa en kamerat og var på gråten. – Jeg gir f… Det kan ikke håndheves likevel. Business as usual, sa en annen kjekt.

Dessverre er det bare sistemann som har rett. Det er faktisk sant at den norske regjering går inn for å forby det som for de fleste av oss har blitt daglig rutine – ting vi knapt tenker på en gang før vi spaserer ut i bytrafikken med iPod-en i lomma.

Noe måtte de vedta

Det er når flest mulig interesser skal høres og ditto mange kompromisser skal inngås at det går som galest i politikken. Denne gangen var det IKT-næringen og underholdningsbransjen som ble tunge på vektskålen. Grasrot-teknologene i EFN og åpen kode-miljøene ble bare hørt for å unngå de mest åpenbare teknologiske inkompetanse-fellene.

Men regjeringen måtte uansett gjøre noe. Norge kunne ikke som snart eneste land i den vestlige verden fortsette å tillate fri uveksling av opphavsbeskyttet materiale uten opphavsmennenes godkjennelse.

USA har innført drakoniske lover. Det samme har EU. Og nå også trolig Norge, som haleheng til EU gjennom EØS.

Ikke bedre med AP/SV/Sp

Dessverre er det noen grunn til å tro at et lovforslag fra en annen type regjering – for eksempel Ap/SV/Sp-alternativet – ville gitt noe bedre resultat sett fra forbrukernes side. En slik regjering ville blitt stilt overfor de samme dilemmaene som den sittende H/V/Kr.F-regjeringen.

I realiteten finnes det bare ett annet alternativ: Totalforbud mot privatkopiering. Og det hadde verken vært spiselig for velgerne eller opposisjonen i Stortinget. Og slett ikke for Venstre, som kulturminister Valgerd Svarstad Haugland jo fortsatt skal dele makt med.

Venstre hørte på EFN og andre som var kritiske til EUs direktiv. Det ble med høringen.

Håndheving ikke problemet

Per Morten Hoff i IKT-Norge peker på de ytterst små mulighetene for å håndheve forbudene. Han har selvsagt rett. Men det tror jeg ikke kommer til å bekymre Sæmund Fiskvisk og de andre i den norske musikkk/filmbransjen noe særlig.

En liberal lovgiving for privatpersoner gjør det umulig å ta de store fiskene, mener bransjen. Og har fått gjennomslag for det. Dermed kriminaliserer politikerne et helt folk for å få has på et fåtall banditter.

Underholdningsbransjen har fått det våpenet de ba om. Nå gjenstår det å se hvor mye, og mot hvem, de vil bruke det. De fleste politiske kommentatorer mener at forslaget vil bli vedtatt. Det motsatte ville bety at Norge måtte legge ned veto i EU. Det skal viktigere saker til før det skjer – i så fall for første gang siden vi inngikk EØS-avtalen.

Truer ytringsfriheten

Lovforslaget reiser også noen problemstillinger rundt ytringsfriheten. ITavisen.no har flere ganger brakt detaljerte beskrivelser av hvordan man bryter kopisperrer. Med dagens lovverk i hånd har vi også skrevet om – og til og med linket til – fildelingsnettverk og programvare som gjør det mulig å søke på disse nettverkene.

I dag foreligger det en Høysterettsdom der en mann ble dømt til å betale 100 000 kroner for å ha linket til fildelingstjenester han selv ikke drev. Og med den nye loven blir beskrivelse av kopisperre-cracks det samme som å oppfordre til ulovlige handlinger. Og det har jo alltid vært forbudt.

Pådyttes verdisyn

At lovforslaget effektivt knebler en nettavis som en halv million nordmenn leser månedlig, er nå så. Verre er det likevel at brorparten av Norges ungdom pådyttes et verdisyn de neppe noen gang vil dele. Et verdisyn som er like absurd som det som ligger bak et forbud mot å gjøre vinen sterkere ved å helle sprit i den. Mens det fortsatt er lov å gjøre spriten svakere ved å helle vin i den.

Fordelen med slike lover er at du sjelden blir tatt. Politiet kan vanskelig bevise hva du helte i først….

Stikkord: fildeling, lydogbilde, mp3