Hopp til navigasjon Hopp til innhold

– SCO-bevis holder ikke

Selskapet SCO ser ut til å ha tapt sin stort anlagte sak mot IBM på forhånd. Det mener en føderal dommer i USA.

SCO hack
I følge U.S. District Judge Dale Kimball har ikke SCO greid å føre bevis for at IBM har stjålet koden deres. Han retter derfor skarp kritikk mot selskapet for å ha brydd rettsapparatet med saken.

Den samme dommeren avviser på den annen side IBMs forsøk på å få saken forkastet.

– Komplett mangel på bevis

– På tross av den store avstanden mellom SCOs offentlige beskyldninger og de faktiske bevisene – eller rettere sagt komplette mangelen på sådanne – og den derav følgende fristelsen til å imøtekomme IBMs ønske, har retten bestemt at det ville være overilet å avvise saken, skriver dommeren i sin betenkning.

I tillegg til IBM har SCO saksøkt en rekke andre selskaper som bruker Linux, og tillegg til at de har truet mange med å gjøre det.

– Linux er tyveri

SCO mener at Linux har stjålet deler av sin kildekode fra deres Unix-variant Unixware. Dette tilbakevises på det kraftigste av Linus Torvalds og de andre som skrev den første Linux-koden.

SCO har imidlertid ikke rettet sitt advokatskyts mot Linux som sådan – bare mot selskaper som bruker systemet i visse varianter.

Kan bety slutten for Linux

Mange mener imidlertid at dersom SCO vinner fram med sine synspunkter, vil det bli umulig for seriøse næringsdrivende og offentlige etater å bruke åpen eller fri kode.

En av de som langt på vei støtter SCOs argumentasjon er Microsoft, som via lisenskjøp støtter SCO økonomisk. Microsoft benytter enhver anledning til å advare sine kunder mot å bruke Linux, på grunn av faren for søksmål.Kilde:
News.com

Stikkord: linux