Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Fildelingsforbud til Stortinget

Det er allerede forbudt å laste opp musikk og film via fildelingsnettverk. I dag kommer loven som også kan gjøre også nedlasting forbudt i Norge.

Fildeling Direct Connect
Til nå har kopiering til privat bruk ligget i grenseland for hva som er lov her i landet. Først når man distribuerer kopier til andre vil man ha brutt norsk lov.

Nå er imidlertid forslaget til en ny åndsverkslov ferdig og dette skal legges frem for Stortinget i morgen. Vedtas forslaget, som er en tilpasning til EUs Infosoc-direktiv, vil man ikke lenger bevege seg i grenseland ved nedlasting fra internett.

Rom for tolkning

Flere spørsmål gjenstår i forhold til EU-direktivet, som krever at man innfører regler som gjør det ulovlig å bryte kopisperrer. Dette kan bety at man ikke kan bryte enkle kopisperrer på CD-er eller DVD-er for å lage en kopi til personlig bruk.

Likevel er det rom for tolkninger på dette området og selve utformingen av lovteksten vil være avgjørende.

Kultur- og kirkedepartementet, ved ekspedisjonssjef Roy Kristiansen, bekrefter at lovforslaget legges fram i statsråd på fredag, men noen detaljer vil han ikke ut med.

Lekkasje

Deler av innholdet i loven ble i fjor høst lekket til musikktidsskriftet Ballade. Da kom det fram at regjeringen går for forbud mot nedlasting av film og musikk, i tillegg til dagens opplastingsforbud.

Det vil også bli bevilget en årlig kompensasjon til underholdningsindustrien (i år på 32 millioner kroner). Dette må Norge gjøre for fortsatt å kunne tillatte kopiering av CD- og DVD-plater til privat bruk.

Kilder:
NTB
Aftenposten
Ballade.no

Stikkord: fildeling, internett, programvare