Grokster

Annonse


Grokster blir prøvestein

GroksterSøksmålet som den amerikanske filmselskapet MGM har anlagt mot Grokster og Morpeus-eierne StreamCast Networks kan bli stående i historien som den viktigste saken for fildelere og P2P-nettverk noen sinne.

Mye på spill

Det som står på spill, er intet mindre enn retten til å stille teknologi til rådighet som er egnet til å transportere piratkopiert materiell fra en person til en annen, eller til flere personer samtidig.

Eller som spørsmålet retten skal besvare lyder:

(Hvorvidt Ninth Circuit-domstolen tok feil da de konkluderte, i strid med hevdvunne prinsipper om sekundærsansvar innen opphavrett (og i erkjent konflikt med Seventh Circuit-domstolen), med at de Internett-baserte «fildelings»-tjenestene Grokster og StreamCast burde være immunisert mot ansvar for de millioner av daglige brudd på opphavsretten som skjer via deres tjenester og som utgjør 90 prosent av den totale bruken av tjenestene.

Annonse


Betamax-saken

Saken blir sammenlignet med den såkalte Betamax-saken fra 1984, der amerikansk Høyestrett avgjorde at Sony ikke kunne lastes for at folk kopierte Hollywood-filmer med videomaskiner hjemme.

Om retten denne gangen kommer til samme konklusjon, ser det lyst ut for fildelerne framover. Men om de lander på det motsatte standpunktet – for eksempel fordi digital kopiering både gir bedre kopier og gir langt større muligheter for illegal massedristriubsjon, kan fildelerne stå igjen som kriminelle.

Amerikansk Høyesterett har berammet saken til 29. mars. Da skal begge parter høres. En endelig dom i saken ventes imidlertid ikke før i slutten juli.

Søksmål i kø

Til sammen 28 selskaper innen underholdningsbransjen har gått til sak mot StreamCast. De sakene som hittil har gått for lavere rettsinstanser har ikke greid å slå fast at Streamcast eller Grokster driver ulovlig virksomhet.

Saken blir ekstra pikant på grunn av at Grokster og underholdningsgiganten Sony har snakket sammen om å opprette et felles fildelingsnettverk.

Skjer dette, kan Grokster og Morpheus ende opp som Napster: Først svinebundet og mishandlet av platebransjens advokater, deretter underholdningsbransjens lydige hjelper og medsammensvorne.Kilder:
EFF.org
US Supremen Court (krever Acroabat Reader)
Washington Post

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse