Kis med datamaskin

Annonse


– Hjemme-PC lite nyttig

Kis med datamaskinFørsteamanuensis Tom Roar Eikebrokk og førstelektor Bjørn Furuholt har analysert effekten av hjemme-pc-ordninger i 70 private bedrifter og offentlige virksomheter, og ordningen virker ikke nødvendigvis etter hensikten.

Formålet var i utgangspunktet at den ansatte skulle få økt sin pc-kompetanse ved å datamaskin hjemme, men forskere ved Høgskolen i Agder antyder at det kan være annerledes.

Lite forskning

– Det finnes svært lite forskning som sier noe om de faktiske effektene. Våer funn viser klart at effektene avhenger av hvilke krav bedriftene stiller, sier førsteamanuensis Tom Roar Eikebrokk til Dagens Næringsliv.

I de tilfellene hvor arbeidsgiver stiller krav overfor de ansatte om kursing og sertifisering, er det mer målbare resultat på kompetanseheving, som igjen har gitt høyere grad av tilfredshet, motivasjon og lojalitet overfor bedriften.

(ITavisen Business)

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse