Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Windows til gi-bort-pris

Microsoft falbyr Windows til skoleverket. Prisen ligger 60 prosent under den gunstige pakkeprisen på Microsoft-lisenser Kommunenes sentralforbund har forhandlet frem på vegne av kommune.

microsoft LOGO
Saken er meldt til Konkurransetilsynet, som gir den høy priorotet.

Kommunes sentralforbund (KS) har på vegne av 434 norske kommuner fremforhandlet en innkjøpsavtale med Microsoft. Ifølge opplysninger ITavisen Business har fått får kommunene en Windows-lisens for 986 kroner for tre år.

Presse ut Linux

Skolene, som er eid av kommunene, har gjennom Utdanningsdirektoratet fått en langt gunstigere avtale. En tilsvarende lisens til skolene skal koste 390 kroner. Det gir en rabatt på 60 prosent i forhold til den favorable prisen kommunen får lisensene for.

Prosjektleder Knut Yrvin i Skolelinux, en organisasjon som fremmer gratis programvare i skolen, mistenker Microsoft for rovprising for å presse Skolelinux og andre programvarekonkurrenter som Apple og unix-distributøren Free BSD ut av markedet.

– Jeg antar at en lisenspris på 390 kroner ligger under kostpris, sier Yrvin som har bedt Konkurransetilsynet se på saken.

Taus Microsoft

Ved rov-prising selger en aktør en vare eller tjeneste under kostpris, for å presse konkurrenter ut av markedet eller hindre nye fra å komme inn.

– Vi kan ikke på det nåværende tidspunktet kommentere dette, sier informasjonsdirektør Jannik Lindbæk jr. i Microsoft Norge.

Alvorlig anklage

Etter oppslag om i Dagens Næringsliv onsdag, har Konkurransetilsynet fått flere henvendelser og tips utover dagen.

Tilsynet ser alvorlig på beskyldningene. De har allerede påbegynt arbeidet med å sette seg inn i saken, som har fått høy prioritet. De regner med en konklusjon løpet av noen uker.

– Microsoft er en dominerende aktør. Det er ikke ulovlig. Men det er ulovlig å utnytte denne posisjonen til å presse ut konkurrenter gjennom rov-prising, sier kommunikasjonsdirektør Signe Horn i Konkurransetilsynet.

Hun ønsker ikke å spekulere i om Microsoft har brutt konkurranseloven.

Korreks

I vår fikk Utdanningsdirektoratet en korreks fra Konkurransetilsynet for å legge ut ikt-basert avgangsprøve i matematikk utelukkende på Microsoft-plattformer.

Utdanningstilsynet har i følge Horn i Konkurransetilsynet lagt seg flate, og vil for fremtiden legge ut tilsvarende oppgaver også på konkurrerende plattformer.

(ITavisen Business)

Stikkord: linux, programvare, windows