Microsoft

Annonse


MS punger ut igjen

MicrosoftI juni 2001 saksøkte selskapet InterTrust Microsoft for urettmessig å ha brukt deres patenter i sin DRM (Digital Rights management)-løsning.

Kopibeskyttelse

DRM er Microsofts kopibeskyttelsessystem, som de blant annet bruker i Media 9-materiale og Windows Media Player for å hindre ulovlig kopiering og videredistribusjon.

InterTrust var syslet opprinnelig med video-programvare, men la ned denne virksomheten i 2002. Siden har de bare konsentrert seg om kopisikring og lisensiering av opphavsbeskyttet materiale.

Kjøpt av Sony

En av deres største kunder ble Sony, som betalte 192 millioner kroner for å bruke InterTrusts teknologi i sine produkter. Seinere kjøpte Sony og Philips InterTrust sammen.

I følge en pressemelding fra Microsoft betyr forliket at selskapet nå får mulighet til å bygge DRM-løsninger med InterTrusts teknologi.

Engangsutbetaling

De 440 millioner dollar (ca. 3 milliarder kroner) som selskapet betaler for rettighetene, er en engangsssum.

Les også pressemeldingen fra InterTrust og Microsoft i fellessskap.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse