Kommentar Tore Neset

Annonse


Forbuden frukt på Hamar

Kommentar Tore NesetI så måte har Norge fått omtrent samme rolle internasjonalt innen opphavsrettspolitikken som Nederland lenge har hatt innen narkotikapolitikken.

Som hasj på kafeen

Her er «alt» lov. Du kan tilsynelatende fritt bruke båndbredden som tilbys på et arrangement som The Gathering til å laste ned hva du vil, akkurat som du fritt har kunnet røyke hasj på kafeer i Amsterdam.

Den doble frifinnelsen av Jon Lech Johansen («DVD-Jon») bidrar til å forsterke inntrykket av Norge som fristed. Alternativt som nettanarkiets siste fyrtårn.

Annerledeslandet

Man kan mene hva man vil om myndigheters, platebransjens, filmbransjens og programvarehusenes klappjakt på nedlastere. Deltakerne på våre debattsider er stort sett tilhengere av full nedlastingsfrihet, og denne avis er ikke kjent for å hylle verken RIAA eller MPAA.

Men det er og blir et tankekors at Norge snart er det eneste landet i verden som står igjen med en åndsverklov som ble laget den gangen filer bare var noe man kjørte bil i. Kjørereglene er uklare og åpne for en rekke selsomme tolkninger, og kjennskapet til dem er begrenset.

Ville blitt raidet

Kopiering og bruk av piratkopiert programvare er derimot like forbudt her som i andre land, via et tillegg som er tatt inn i loven i nyere tid. Men film og musikk har ennå ikke samme vern.

Hadde The Gathering gått av stabelen i USA eller Danmark, ville representanter for underholdnings- og programvarebransjen trolig vært der med en gang og sjekket harddiskene for uautoriserte dataprogrammer, filmer og musikk. Overtredelse ville ha medført politianmeldelse, bøter og kanskje til og med fengselsstraff.

var der for båndbredden

Ledelsen i The Gathering ville etter alt å dømme ha blitt holdt strafferettslig ansvarlig. For i EUs nye direktiv heter det at mens man skal se lempelig på privatfolk som laster ned en og annen fil til eget bruk, skal de som organiserer slik virksomhet straffes desto hardere.

Nå skal vi ikke påstå verken at ledelsen oppfordret til nedlasting av opphavsbeskyttet materiale eller at flertallet av deltakerne holdt på med det. Men i en reportasje i dagens utgave av Aftenposten (ikke lagt ut på nettet) skapes det i det minste inntrykk av at mange var der ikke først og fremst for å spille, men for å skaffe seg musikk, filmer og programmer med en båndbredde de bare kan drømme om på hjemmebane.

Til disse får vi vel bare si: Nyt årets harddisk-fangst mens dere kan! Neste år kan det være slutt på moroa…

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse