penger

Annonse


Sun og Microsoft venner

pengerDe to selskapene understreker at de fortsatt vil være konkurrenter, men at stridighetene om Suns patenter og Microsofts monopoloppførsel nå er bilagt.

Ti års pengestrøm

De to selskapene vil for framtida betale hverandre royalties for bruk av hverandres teknologi.

Microsoft punger allerede nå ut med 350 millioner dollar (om lag 2,3 milliarder kroner). I løpet av en tiårsperiode vil selskapet betale Sun 700 millioner dollar (om lag 4,7 milliarder kroner) for misbruk av monopolstilling og 900 millioner dollar (om lag 6 milliarder kroner) for patenter, melder News.com.Pengene kommer godt med for Sun, som i det siste har hatt store tap og har måttet si opp 3300 ansatte.

Annonse