Barn og PC

Annonse


Barn blåser i IT

Barn og PCSå godt som alle barn ser på TV i solide mengder- gjennomsnittlig to timer per dag, for 92% av norske barn mellom 7 og 12 år – men bare seks av ti bruker nye medieteknologier med en viss regelmessighet. Og det skyldes først og fremst TV-spill.

Overrasket

Dette går frem av en rapport støttet av Velferdsprogrammet i Norges forskningsråd, med prosjektdeltakere fra Universitet i Oslo, Nova, Sintef, og Internettprosjektet SAFT, Barneombudet og BarneVakten som referansegruppe. I undersøkelsen har 1112 barn fra 2., 5. og 7. klasse fra seks Oslo-skoler blitt stilt spørsmål om bruk av PC, internett, mobiltelefon, TV, spill, sosiale forhold, og og fritidsaktiviteter som sport, tegning og lesing.

– I og med at vi stadig hører om «den digitale barndommen», er det overraskende at så mange som 40 prosent av barna er uinteresserte i ny teknologi. Vi ser at det er særlig jentene som henger etter. Og det er også overraskende at så få elever ser ut til å bruke den nye teknologien i skolen, sier forsker Bae Brandtzæg ved Sintef IKT til Dagsavisen.

Grovt oppdelt

Rapporten fra En digital barndom-prosjektet peker særlig på fire ulike typiske bvruksmønstre for barnas bruke av digitale medier, og understreker en markant forskjell blant kjønnene:

Annonse


 • Uinteresserte
  Hele 40 prosent av barna, med jenter i klart flertall, benytter seg i liten grad av nye medieteknologier.

 • Underholdningsorienterte
  Her finner vi spillerne. 25 prosent av barna i undersøkelsen bruker først og fremst TV- og dataspill.

 • Teknologiorienterte
  12 prosent faller under denne kategorien, og inkluderer barn som lager egne hjemmesider, driver med musikk eller billedbehandling, spiller PC-spill og har mye utstyr på rommet sitt.

 • Nytteorienterte
  For 23 prosent har nye medier hovedsaklig instrumentell verdi, og brukes gjerne til skolearbeid, chatting, og e-post.

Lite data på skolen

Bare 15 prosent av barna i undersøkelsen bruker PC til lekser, mens halvparten av de spurte har aldri brukt nettet til å lete etter informasjon i forbindelse med skolearbeid.

Rapporten kan studeres HER.

Annonse