Annonse


– KaZaA-raid ulovlig

Det private australske etterforskningsorganet MIPI foretok forrige fredag en razzia mot Sharman Networks lokaler i Australia.

Nå har Sharman klaget til de australske myndighetene, fordi de mener razziaen ble utført på feil grunnlag, melder Wired.

Manglet fakta

I følge Sharman Networks har MIPI lagt frem mangelfulle faktaopplysninger om KaZaA og Sharman for dommeren som undertegnet ransakelsesordren.

Annonse


MIPI benyttet seg av en såkalt Anton Pillar kjennelse fra en dommer. Denne typen kjennelse gir etterforskerne muligheten til å gjøre beslag i en bedrift eller persons eiendeler uten å gi dem advarsel på forhånd. Anton Pillar-kjennelser er en spesiell type tillatelse som kun brukes i forbindelse med programvarerelatert kriminalitet.

Midlertidig stopp

Sharman Networks klage skal behandles i det australske rettssystemet den 20. februar.

Frem til da kan ikke MIPI røre noen av beslagene de gjorde hos Sharman Networks. Skulle kjennelsen bli ugyldiggjort må MIPI levere tilbake alt beslaglagt utstyr urørt, eller saken vil henlegges.

Annonse