Annonse


Sju år for falsk nettadresse

Dette er hovedinnholdet i en ny lov som i disse dager blir diskutert i den amerikanske Kongressen. Lovforslaget kommer fra Texas-senator Lamar Smith, som er formann i komiteen som behandler spørsmål om Internett og opphavsrett.

Våpen mot svindel

Om den blir vedtatt, vil loven gjøre det straffbart å oppgi gal informasjon når man registrerer et nytt domene. Den harde strafferammen på inntil sju års fengsel og bøter begrenset oppad til 150 000 dollar (om lag en million norske kroner) har sammenheng med at en slik forbrytelse pr. definisjon er planlagt og aktivt gjennomført.

Formildende omstendigheter er dermed utelukket.

Loven er både ment som et våpen både mot pornoindustrien, nettsvindlere, musikk-, film- og programvarepirater. Hittil har det vært et problem at det kan være vanskelig å spore opp de rettmessige eierne til nettsteder som driver eller formidler ulovlig virksomhet.

Anonym surfing tillatt

Loven har ikke behandlet retten til å registrere seg anonymt som bruker av Internett. Et slikt lovforslag vil være mer problematisk, fordi det kommer i konflikt med retten til privatliv.

Registrering av domene anses derimot som en offentlig handling, og kan dermed i følge amerikansk lov ikke beskyttes av regler om anonymitet.

Detaljer om lovforslaget finner du på thomas.loc.gov.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse