E-post

Annonse


Tester ID for e-post

E-postSPF (Sender Permitted From) inneholder et identifikasjonssystem som skal hindre at uønsket mail slipper igjennom. Dette gjøres ved at all legitim mail utstyres med en ID som forteller hvor den kommer fra.

Verdens største

Mail som ikke kan spores tilbake til avsender, blir automatisk avvist.

Med i forsøket er intet mindre enn AOLs 33 millioner abonnenter verden over – relativt få av dem i Norge. AOL er verdens desidert største Internett-leverandør, og det er grunn til å tro at teknologier de velger raskt vil dukke opp også andre steder.

Tre rivaler

SPF er imidlertid ikke alene om å ville forbedre sikkerheten i mailsystemene på nettet.e-post. I tillegg finnes DMP (Designated Mailers Protocol) og RMX (Reverse Mail Exchange).

I likhet med SPF vil disse gjerne forbedre eller erstatte dagens noe tilårskomne SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) -system for utsending av e-post.

Annonse