Microsoft

Annonse


Nye anklager mot Microsoft

MicrosoftDet er Microsofts forsøk på å presse Google og Acrobat Reader som har fått konkurransemyndighetene til å se rødt. I følge the Wall Street Journal risikerer selskapet en ny monopolsak.

– Manglende vilje

Føderale anklagemyndigheter og anklagere i staten Massachusetts mener at Microsoft fortsatt forsøker å bruke sin monopolstatus til å knuse konkurrenter. De setter spørsmålstegn ved selskapets vilje til å følge det to år gamle forliket de inngikk i kjølvannet av den såkalte antitrust-saken. Forliket skulle skape bedre konkurranseforhold for Microsofts konkurrenter.

Tvert i mot hevder Justisdepartementet at Microsofts lisenspolitikk ikke åpner opp for bredere konkurranse. Statsadvokat Thomas F. Reilly i Massachusetts sier i følge Washington Post at han har indikasjoner på at Microsoft fortsetter å skape problemer for konkurrentene.

Lover bot og bedring

Blant annet må Windows XP-brukere som klikker på «Shop for Music Online» alltid åpne Microsoft Internet Explorer, selv om de har satt opp en annen nettleser som standard. Microsoft har sagt at de vil endre systemet i februar eller mars.

Hovedanklagen dreier seg om kildekoder og de innebygde kommunikasjonsprotokollene som tillater at konkurrenter kan arbeide med Windows programvare. Microsoft skal i følge forliket fra 2001 gi ut koden på fornuftige og ikke diskriminerende vilkår, noe flere konkurrenter hevder de ikke gjør.

Myndighetene tok opp saken sist sommer, men mener fortsatt at Microsoft ikke har etterkommet kravene. Microsoft har flere ganger lovet bot og bedring.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse