tyv

Annonse


Eget politi mot mobilkrim

tyvI følge BBC blir nesten 200 mobiltelefoner stjålet pr. dag på de britiske øyer. Mange av dem blir solgt i utlandet – både i Europa, Afrika og Asia.

Samarbeid

Den nye National Mobile Phone Crime Unit vil benytte seg av ekspertise innen immigrasjonsmyndigheter, tollvesen, mobilleverandører og teleselskaper.

I likhet med Norge har Storbritannia et nasjonalt register over mobiltelefoner. I tillegg har de innført en sær-straff for mobiltyveri med en ramme på opptil fem års fengsel.

IMEI bare nasjonalt

Den såkalte IMEI-koden i mobiltelefonene kan sperres ved tyveri, men det fungerer bare så lenge telefonen befinner seg i landet der den er lovlig kjøpt. Straks man er utenfor grensene, vil telefonen fungere med et hvilket som helst SIM-kort.

Ovefor BBC beskriver Scotland Yard-sjefen John Yates situasjonen som «epidemisk». Han sier at det er stort marked for stjålne telefoner internasjonalt, og at dette bidrar til å opprettholde den kriminelle virksomheten.

Problem også i Norge

I Norge gikk antallet mobiltyverier ned i 2000, etter at teleselskapene opprettet et nasjonalt IMEI-register. Men antallet gikk kraftig oppover igjen etter at det det viste seg at IMEI-koden var enkel å hacke. Dette falt sammen med samt at det etterhvert ble et stort marked for telefonene i utlandet.

I dag er det knapt noen som har hørt om IMEI-registeret i politiet. Samtidig jobbes det med registreringssystemer på tvers av landegrensene, får ITavisen.no opplyst hos Politidirektoratet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse