Annonse


Ny Slammer-fare

SQL Slammer var et leit virus som i løpet av svært kort tid satte et stort antall Internett-servere ut av spill i januar. Resultatet ble et nærmest total lammelse av Internett i deler av USA og Asia. I Norge merket vi at nettet gikk noe tregere, men vi slapp forholdsvis billig fra det.

Gjør lekser!

Nå frykter ekspertene at et slikt angrep kan gjennomføres enda en gang. Grunnen er at folk ikke er så altfor flinke til å installere sikkerhetsoppdateringene til Microsoft.

I forrige måned kom selskapet med en «plasterlapp» som tettet hullet som kan brukes av lignende kode som den SQLØ Slammer besto av. Men nettservere som ikke er oppdatert, kan lett bli smittespredere.

Microsoft oppfordrer derfor nå alle som ikke gjorde «leksa» si i november om å oppdatere nå. Det skulle de fleste ha tid til, siden Microsoft ikke kommer med nye oppdateringer i desember.

Annonse