iss

Annonse


Hva banker på romstasjondøra?

issNASA har nå bedt det amerikanske forsvarsdepartementet om hjelp til å finne ut hva som forårsaket den merkelige lyden som ble hørt om bord på den internasjonale romstasjonen ISS sist uke.

Leter etter skader

NASA ber om at Pentagon tar i bruk det de måtte ha av hjelpemidler for å undersøke fenomenet. I praksis betyr det at Pentagon vil bruke bakkebaserte teleskoper og spionsatellitter til å undersøke om de finner noe som kan forklare årsaken til bankelydene om morgenen den 26. november, og for å se om romstasjonen kan ha fått skader.

Columbia

NASA har inngått en avtale med forsvaret om at militært utstyr kan brukes til å undersøke romferger mens de er i verdensrommet. Avtalen kom i stand etter Columbiaulykken, der NASA fikk kritikk for ikke å bedt forsvaret undersøke skadene på skroget til romfergen mens den ennå gikk i bane rundt jorda, skriver Space Today.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse