Trend WLAN

Annonse


– Wi-Fi helseskadelig

Trend WLANI følge søksmålet viser en stadig økende mengde bevis at trådløst Internett (Wi-Fi/WLAN) har negative virkninger på helsen.

Tidlig ute

Årsaken er i følge foreldrene og deres advokat de høyfrekvente radiobølgene som brukes i overføringen av signalene mellom basestasjon og PC i klasserommene.

Grunnskolen i Oak Park var tidlig ute med den trådløse teknologien. Allerede i 1995 startet de med trådløse nettverk mellom de ulike skolene i området.

Fem av 5000

Talskvinne for skolekretsen Gail Grantz sier til Wired.com at skolene hele tiden har fulgt statlige regulativer for bruk av trådløse nett.

Annonse


I dag har til sammen 5000 skoleelever i skolekretsen tilgang til det trådløse nettet. Bare foreldrene til fem av elevene har klaget, og går nå altså til sak mot skolekretsen via retten i delstaten Illinois.

– Helt trygt

I følge organisasjonen Wi-Fi Alliance er trådløse nettverk helt trygge. Radiobølgene som brukes er de samme som på trådløse hjemmetelefoner, og dermed 30 ganger svakere enn for eksempel mobiltelefoner.

Annonse