Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Forvarsdepartementet velger Nsure

Forsvarets strengeste hemmeligheter ligger på datamaskiner tilknyttet åpne nett. Nsure holder uvedkommende unna.

Forsvarsdepartementet mener sikkerheten ved Nsure fra Novell er så god at de velger å implementere dette systemet for identitetshåndtering i alle sine datasystemer.

Top Secret

I tillegg til dokumenter gradert helt opp til strengt hemmelig (top secret) beskytter systemet også personopplysninger og informasjon knyttet til forsvarets kontakt med den sivile verden.

NSA (National Security Authority) har satt opp en liste med 2.500 punkter som alle måtte testes før programmet kunne godkjennes.

To komponenter

Nsure består av to komponenter som sammen skal sørge for at alle som jobber med forsvarsdepartementet skal kunne bruke de verktøy og hente den informasjon som de er autorisert til. Mens eDirectory inneholder opplysninger om hver enkelt brukers status og privilegier, brukes DirXML for å gjøre systemet plattformuavhengig.

Lukket, men åpent

Utfordringen for Novell har vært å utvikle et program som sørger for at sikkerheten ivaretas, samtidig som det ikke er så lukket at det demper produktiviteten eller skaper unødige hinder for brukerne.

Stikkord: internett