Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Tilliten til nettet svekket

Hele 40 prosent har mindre tillitt til Internett nå enn for ett år siden, viser en undersøkelse bestilt av Microsoft.

epost spam junkmail
Undersøkelsen er foretatt av Onnijet og omfatter 1011 spurte.

60 prosent av de spurte svarte at de nå mottar mer søppelpost enn for ett år siden, og 34 prosent mener problemet har blitt vesentlig større.

– Fellesgode

– Det er alvorlig at tilliten til Internett og e-post svekkes. Dette er fellesgoder som er blitt uunnværlig for svært mange, både på jobb og privat. Nå må alle gode krefter gå sammen om tiltak for å stoppe spammere og virusmakere, sier administrerende direktør Birger Steen i Microsoft Norge.

Forslag til tiltak

I forbindelse med et idémøte som samferdselsdepartementet gjennomførte 21. august kom Microsoft med følgende forslag til hvordan man skal takle uønsket e-post i framtida:

  • Innføre ny lovgivning slik at det blir mulig for nettleverandørene å stanse spammerne ved å saksøke dem på vegne av kundene.
  • Et utvalg nedsatt av regjeringen, med representanter fra næringslivet, it-bransjen, brukere og offentlige myndigheter, bør vurdere opprettelsen av en selvregulerende enhet for gjensidig autentisering av ønsket e-post, samt identifisering av uønsket e-post.
  • Regjeringen bør ta initiativ internasjonalt samarbeid
  • IKT-næringen i Norge og utlandet har en forpliktelse til å gjøre hva man kan for å utvikle systemer og teknologi for å stoppe uønsket e-post
  • Opprettelse av et nasjonalt nettsted for veiledning av forbrukere og næringsliv i forhold til hvordan man kan unngå uønsket e-post
  • Stikkord: internett, virus