Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Miniatyrbilder fortsatt lov

Fotografen Leslie Kelly fikk ikke medhold i sin anke. Søkemotorer for bilder kan fortsatt vise treff i form av miniatyrbilder.

Ditto
Fotografen hadde saksøkt søkemotoren Ditto fordi den viste frem kopibeskyttet materiale. Men retten var ikke enig. Søkemotoren viser miniatyrversjoner av bilder som allerede ligger ute på nettet, og retten slår fast at dette er rimelig bruk av kopibeskyttet materiale.

Vanlig teknologi

Det betyr at alle som søker etter bilder på Internett også i fremtiden vil få opp små bilder, såkalte «thumb nails», som viser treffene. Andre større søkemotorer som har denne funksjonen er Google, Lycos og AltaVista.

Store bilder uavklart

Men retten tilsidesatte også en tidligere avgjørelse om at bildene også kan vises i original størrelse. Normalt vises bildet i original størrelse når du klikker på miniatyrbildet, og sist Kellys sak var oppe ble også dette akseptert av retten.

Når ankedomstolen tilsidesetter denne avgjørelsen er det ikke fordi den mener avgjørelsen er feil. Retten er imidlertid kommet til at dette ikke var noe tema i forrige rettsrunde, og at det derfor heller ikke finnes grunnlag for å avsi en slik kjennelse.

Viktig sak

Ditto.com har ikke kommentert avgjørelsen, men EFF (Electronic Frontier Foundation) sier i en uttalelse at saken er prinsipielt viktig. – Denne avgjørelsen fjerner et av de store isfjellene fra hovedskipsledet på verdensveven, sier EFFs advokat Fred von Lohmann.

Stikkord: internett