Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Virusboomen avtar

Veksten i antall datavirus steg langsommere i 2002. Men farligere virus gjorde skadene større, viser en ny undersøkelse.

De 306 selskapene som deltok i undersøkelsen hadde mer enn 1,2 millioner virusinfeksjoner som rammet 900.000 PC-er, servere og gateways, melder ICSA Labs, en avdeling av TruSecure Corp.

Fortsatt vekst

Det er 113 infeksjoner i måneden for hver tusende maskin, opp 10 prosent fra de 103 infeksjonene i forrige undersøkelse. I 2001 og 2002 var veksten i nye virus på 13 prosent.

Den siste undersøkelsen tok forseg virusangrep fra juli 2001 til sist desember.

Færre totalkrasj

Også antallet episoder der virus fikk systemer til å bryte helt sammen er redusert. Utgiftene i forbindelse med slike viruskatastrofer økte imidlertid fra 69.000 dollar i gjennomsnitt per krasj i 2001, til 81.000 dollar per krasj i hele perioden.

Viruskatastrofe er i denne sammenheng definert som infeksjon som rammer 25 eller flere maskiner samtidig, og som påfører betydelige økonomisk skade eller datatap.

Du kan laste ned hele undersøkelsen her.

Stikkord: internett, virus