Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Datatilsynet innrømmer datatabbe

Det var ingen feil på epostserveren som sendte virus fra Datatilsynet. Nå forklares tabben med at en ansatt trykket på feil knapp.

Datatilsynet
Feilen ligger med andre ord hos Datatilsynet, og det må være grunnlag for å spørre om tilsynets rutiner er gode nok. Selv har Datatilsynet lagt ut denne informasjonen på sine sider:

– Det viser seg at det kom inn tre e-postmeldinger, bestående av virusene «Funlove» og «W32.Lirva» til e-posttjeneren, som driftes av selskapet Linpro. I forbindelse med vår egen administrasjon av abonnentlisten for varsling av nyheter, kom vi i skade for å trykke på en feil «godkjenningsknapp». Dette førte til at de virusbefengte meldingene straks ble videresendt til de ca 1 700 på abonnentlisten, fremfor å slettes, forklarer informasjonssjef Ove Skåra i Datatilsynet.

Ettersom eposttjeneren hos Linpro kun benyttes som et «rele» etter at meldinger fra Datatilsynets side er godjent for utsending, så ble ikke denne e-posttjeneren, eller andre av Linpros systemer, infisert. Heller ikke Datatilsynet ble rammet.

– Feilen ligger altså hos oss i Datatilsynet, erkjenner Skåra. – Vi må leve som vi lærer og sørge for at vi for ettertiden har godt dokumenterte brukerveiledninger for hvordan dette systemet faktisk fungerer og skal brukes, avslutter informasjonssjefen.

Stikkord: internett, virus