America Online (AOL)

Annonse


Har patent på chat

America Online (AOL)Dette melder Internet Patent News Service.

Opprinnelig var det chattetjenesten ICQ som tok ut patentet. Seinere har ICQ blitt innlemmet i AOL-konglomeratet, og er i dag integrert med AOLs eget chattesystem Instant Messenger.

Tilbakeholdenhet

Både det amerikanske og andre lands patentstyrer har generelt vært svært varsomme med å godkjenne patenter på generell teknologi. Som kjent gikk det ikke så bra med det norske selskapet Bellboy, som tok patent på netthandel. Heller ikke British Telecom, som mente at de hadde patent på linker, fikk gjennomslag da saken ble prøvd for retten nylig.

Mange venter at det ikke vil gå stort bedre med AOL, om de via rettssystemet prøver å melke erkekonkurrenten Microsoft for deres MSN Messenger chattetjeneste.

Godkjent etter fem år

Det spesielle ved denne saken er likevel at patentet ble godkjent først i september i år, etter nærmere fem års nøye overveielse fra det amerikanske patentstyret side.

Det kan bety at AOL mot all formodning har en sak, om de velger å kjøre den.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse