Stig Mjølsnes - NTNU

Annonse


– Jon bedrev hærverk

Stig Mjølsnes - NTNUDVD-Jon har hatt en tøff dag i retten, mens aktoratet ved Økokrims statsadvokat Inger Marie Sunde har kalt frem personer til vitneboksen som sterkt bestrider Johansens egen forklaring, og som ellers stempler ham som en simpel dataramp.

– Hærverk

– Jeg mener at det disse gutten driver med er hærverk mot etablert lovlig virksomhet, sier Stig Frode Mjølnsnes, førsteammanuensis ved NTNU. – Det som har blitt fremlagt her i retten de siste dagene har forsterket min hypotese.

Mjølsnes har drevet med forskning innen datasikkerhet siden 1985, og er innkalt av aktoratet som sakkyndig i prosessen som nå pågår mot Jon Lech Johansen i Oslo byrett.

– Selv om dustete tekniske løsninger frembys i markedsplassen, er ikke dette grunn nok til å drive hærverk mot disse bedriftene, fortsetter Mjølsnes, og referer henholdsvis til CSS-systemet som krypterer innholdet på DVD-plater, Johansen og de andre utviklerne av dekrypteringsprogrammet DeCSS, og DVD-produsentene.

Bedriftshemmeligheter

Jon Johansen ble videre karakterisert av Mjølsnes som en lite dreven Linux-utvikler, som forøvrig burde drive med noe helt annet enn hærverk og spredning av «bedriftshemmeligheter».

– Det som forsøkes skjules i CSS-systemet er å regne som bedriftshemmeligheter. Johansen burde heller bidra til å drive open source-utviklingen videre enn å bedrive lyssky virksomhet som dette.

Kjapt fra forsvaret

Johansens forsvarer Halvor Manshaus responderte svært nøkternt på Mjølsnes uttalelser, og nøyde seg med et par kjappe spørsmål i sin krysseksaminering.

Et av disse var hvorvidt Mjølsnes selv hadde DVD-spiller, hvorvidt den var sonefri, og om han selv eide Sone 1-filmer. På dette svarte den utnevnte sakkyndige at ja, han hadde en DVD-spiller på PCen sin, men at spørsmålet om sonefrihet var teknisk vanskelig å svare på. Han hadde også bare et par DVD-filmer i sin samling, men trodde ikke noen av disse var for Sone 1.

– Kom til saken!!

Manshaus har hittil konsekvent gjort seg raskt ferdig med sine avhør av både vitner og Johansen selv i denne saken, og finner det tydeligvis merkelig at aktor bruker time etter time på å kartlegge de mange forholdene rundt nøyaktig hvem som bidro til hva under utviklingen av DeCSS, hva slags forhold Johansen har til piratkopiering, og hvilken rolle DeCSS har spilt i spredningen av DVD-kopier på nettet.

Forsvareren bemerket i dag ved flere anledninger ovenfor retten at han synes det er påfallende at påtalemyndigheten ikke synes i noen særlige grad å adressere direkte de faktiske forhold som Johansen er tiltalt for.

– Aktor har jo nesten ikke i det hele tatt kommet inn på hva denne saken handler om, og det Johansen faktisk står tiltalt for: nemlig å bryte beskyttelsen på sine egne DVD-plater, poengterer Manshaus.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse