Foto: Martin Sivertsen

Annonse


– DVD-Jon åpnet eget brev

Foto: Martin Sivertsen– Holder man en konvolutt opp mot skarpt lys for å kunne skimte innholdet i brevet, dreier det seg om irregulær adgang til innholdet. Men siden det er mitt eget brev, er det ikke straffbart.

Denne sammenligningen trekker advokat Halvor Manshaus når han legger frem forsvarets syn på DeCSS-saken egentlig dreier seg om.

Brevbrudd

Den prinsipelt viktige saken mot 19-år gamle Jon Lech Johansen, og hans DeCSS dekrypteringsprogram for DVD, åpnet i Oslo Tinghus i dag.

Johansen er tiltalt for å ha brutt straffelovens paragraf 145, «For ved å ha brutt en beskyttelse eller på lignende måte uberettiget skaffet seg adgang til data som er lagret eller som overføres ved elektroniske eller andre tekniske midler og ved å ha voldt skade ved erverv eller bruk av slik uberettiget kunnskap eller å ha medvirket til dette.»

Manshaus understreker at denne lovsetningen som tiltalen bygger på opprinnelig ble opprettet med brevbrudd i tankene, og dreier seg om forhold der man skaffer seg adgang til informasjon man ikke skal ha. Men Johansen har kjøpt DVD-platene han skal ha forgrepet seg på, og burde derfor ha anledning til å se på innholdet som han vil.

– Så lenge man har lovlig adgang til informasjonen, kan man ikke samtidig gjøre seg skyldig i et straffbart forhold ved å skaffe seg tilgang til den, slår Manshaus fast.

Foruten journalister og andre interesserte, finner man også trofaste Johansen-supportere på plass i rettsalen. Disse er er først og fremst representert ved pappa Per Johansen (bakerst i profil på bildet) og halvt dusin entusiaster fra Elektronisk Forpost Norge. Flere blant publikum bar også demonstrativt blå ytringsfrihets-sløyfer supplert fra amerikanske Electronic Frontier Foundation.

– Lovlig å kopiere og dekryptere.

Argumentet er naturligvis at Johansen og de andre som bidro til utviklingen av DeCSS, det kontroversielle (men nå delvis antikverte) programmet som dekrypterer DVD-filmer kodet med såkalt «Content Scrambling System», har all rett til å skaffe seg adgang til materialet på DVD-plater de har kjøpt på lovlig vis.

– Det er fullt lovlig å utvikle sin egen DVD-spiller. Det er lovlig å dekryptere CSS, noe alle gjør hver gang de spiller av en CSS-beskyttet DVD-plate i spilleren sin, og kopiering til eget bruk er også tillatt, understreker Manshaus.

Førstestatsadvokat Inger Marie Sunde fører Økokrims sak, og mener Johansen og de andre utviklerne bak DeCSS bedriver gjengkriminalitet.

Beskyttelsen som ikke fins?

Forsvaret hevdet videre at det ikke kan være snakk om noe beskyttelsesbrudd i det hele tatt, siden den påståtte beskyttelsen faktisk ikke eksisterer i utgangspunktet.

– Det foreligger ingen beskyttelse. Riktignok er budskapet kryptert, men dette har ingen reell effekt. DVD-spillere er allemannseie, og kan fås for under tusen kroner, og kunden merker ikke hvorvidt krypteringen er tilstede eller ikke. Det står heller ikke merket på DVD-platene hvorvidt de er kryptert med CSS eller ikke, forklarer Manshaus.

Gjengkriminalitet

Og mens forsvarer snakker om brevbrudd, stempler aktoratet resolutt Johansen som aktivt medlem i en organisert krimliga, og prøver blant annet å etablere at piratkopiering har vært et sentralt motiv for å utvikle DeCSS.

– Det er gjengkriminalitet vi snakker om her, utført av Jon Johansen og hans venner på Internett, heter det i Sundes åpningstale. – Han har selv begått beskyttelsesbrudd på egne filmer, og bidratt til andres beskyttelsesbrudd på deres filmer.

Sunde benyttet også anledning til å avkrefte påstandene om at det var press fra Hollywood som nå gjør at denne saken blir ført, og at det heller ikke var en ren politisk beslutning å tiltale Johansen.

– Det ville vært en like stor politisk beslutning å ikke ta ut tiltale på en sak som er åpenbart straffbar, og som påfører de fornærmede stor skade, sier Sunde.

– CSS er ikke kopibeskyttelse

Jon Johansen selv inntok vitneboksen i dag, umiddelbart etter at aktor og forsvarer har avholdt sine åpningstaler, og svarte på aktoratets utspørring om 3 år gamle chatte-logger fra IRC-kanaler og nyhetsgrupper med korte og nøkterne svar av typen «det kan se sånn ut ifølge papirene du fremstiller» og «det husker jeg ikke».

Jon Johansen og forsvarer Halvor Manshaus (t.v.)

Men Johansen fikk også anledning til å kortfattet presentere saken slik den forløp med egne ord, og forklarte nok en gang at hensikten med DeCSS var å finne en løsning på avspilling av DVD-film under Linux, på en tid hvor det ikke fantes kommersielle prorammer for dette.

– Objektiv sett er ikke CSS en kopibeskyttelse, men en tilgangsbeskyttelse, presiserte Johansen.

Forsvaret støtter opp under denne definisjonsnyansen, og påpeker at man ikke trenger å dekryptere CSS for å lage kopier av DVD-filmer.

– De store piratfabrikkene i Asia trykker opp millioner av kopierte DVD-filmer for salg. Piratplatene fungerer på nøyaktig samme måte i vanlige DVD-spillere, hvor de blir automatisk dekryptert på lik linje med originalfilmer, poengterer Manshaus.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse