DVD-navigasjon

Annonse


Videonavigering dreper

DVD-navigasjonDu kan ikke være konsentrert om bilkjøring og betjene de avanserte navigasjonssystemene i bilen samtidig. Det hevder amerikanske trafikkmyndigheter, som gjennomførte en undersøkelse der 16 personer kjørte en biltur på halvannen mil. Når bilistene betjente navigasjonssystemene skal de flere ganger ha skjenet over mot motsatt kjørefelt.

Få innrømmer distraksjon

Analyseselskapet J.D. Powers and Associates har gjennomført en rundspørring blant 5000 bilister med navigasjonssystem i bilene, og hevder under tre prosent av disse følte at navigasjonssystemet kunne virke distraherende.

GM låser systemene

Om lag halvparten av alle navigasjonssystemer lar seg betjene også når bilen er i fart, noe som kan skape trafikkfarlige situasjoner. General Motors tok konsekvensen av dette og låste sine systemer slik at brukerne måtte taste inn reiseruten før de startet bilen.

Vanesak

Men slike restriksjoner på bruken vil amerikanske bilister ikke ha noe av. De avviser at de utgjør noen trafikkrisiko, og mener trafikkmyndighetene overdriver faren. Blant annet kritiseres undersøkelsen fordi den ikke tar hensyn til at bilistene vil bli mindre distrahert så snart de venner seg til de nye systemene, heter det i rapporten.

The National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) som bestemmer trafikkreglene i USA viser til en konkret sak der en kvinne ble alvorlig skadet av en mann som kjørte på rødt lys. Mannen skal ha fiklet med bilnavigeringen og la ikke merke til lyssignalet. Han skal selv ha omkommet i ulykken, skriver USA Today.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse