Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Kommune la ut personopplysninger

Andebu kommune i Vestfold la ut sensitive, detaljerte opplysninger om navngitte personer på nettet.

Datatilsynet
Andebu kommune er blant de flinkeste i landet når det gjelder å legge ut sakene kommunestyret har til behandling ut på nettet. Det viste seg imidlertid at de er litt for flinke.

Både nett og papir

nettstedet sitt la de også ut en såkalt «B-sak», som er unndratt offentligheten. I tillegg ble en papirversjon med samme innhold oppbevart i kommunenes bibliotek, åpent tilgjengelig for almennheten.

Reagerte sterkt

Personene som saken gjaldt reagerte naturlig nok meget sterkt på dette, og forlangte at materialet ble fjernet straks. I tillegg ville de ha erstatning for tort og svie.

Web-dokumentet ble fjernet raskt, men papirversjonen ble liggende. Kommunen og de aktuelle personene inngikk seinere et forlik utenom rettssalen.

Skarp reaksjon

Nå har Datatislynet kommet med en meget skarp reaksjon på det inntrufne. Tilsynet sier at kommunen uten tvil har begått lovbrudd, og at de ser meget alvorlig på saken.

De velger likevel å ikke gå til politianmeldelse i denne omgang, men som det heter i pressemeldingen:

Det forutsettes imidlertid at kommunen foretar en grundig gjennomgang av rutinene, og sørger for at alle berørte ansatte er kjent med gjeldende lovverk.