Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Telenor øker ADSL-farten

Alle kunder vil oppleve en hastighetsøkning på ADSL, lover Telenor.

ADSL ill 2
Mange bredbåndskunder har uttrykt misnøye over hastighetene de får på linjene sine, og er gjerne frustrerte over at de ikke får det de betaler for.

Dette har gjerne sammenheng med at den averterte hastigheten de betaler for ikke samsvarer med opplevd hastighet, fordi deler av kapasiteten går med til «administrasjon» av overføringer og diverse andre faktorer. Dette tapet kalles ofte overhead, og gjør at den effektive hastigheten typisk ligger på 10-15 prosent under det linjen er spesifisert for.

Klagestormen har fått flere selskaper, inkludert NextGentel, bluecom, og andre, til å øke linjekapasiteten til hver enkelt kunde, for å eliminere overhead og øke den opplevde hastigheten.

Legger til 20 prosent

Telenor slutter seg nå til rekken med selskaper som foretar denne oppjusteringen av sine ADSL-linjer, og sier de vil skru opp hastigheten med 20 prosent for samtlige av sine kunder.

Dette betyr eksempelvis at hvis du betaler for 1024 kbit/s, vil Telenor faktisk gi deg en oppkobling på ca. 1200 kbit/s, for kompensere for overhead og gjøre den effektive nedlastingshastigheten mer sammenlignbar med det man betaler for.

– Vi gjør nå det samme som de andre har gjort, og alle kunder vil oppleve en hastighetsendring som følge av dette, sier Atle Lessum, informasjonssjef i Telenor Plus, til ITavisen.no.

Om kort tid

Nøyaktig dato for når denne hastighetsøkningen vil inntreffe er ikke satt, men det ligger an til at kundene vil oppleve forbedringer ved månedsskiftet april/mai.

– Vi har jobbet med dette i noen uker nå, og i slutten av denne måneden vil mesteparten av arbeidet være gjort, sier Lessum.

Stikkord: internett