Mann drept av Nintendo 64

Etter en lengre økt med sin N64, fikk den 30 år gamle Louisiana-mannen et plutselig illebefinnende, hvorpå han slo hodet i bordet og døde. Hans mor saksøker nå Nintendo for «unspecified damages», skriver TheRegister.

Det hører med til historien at mannen fikk sine første epileptiske anfall etter at han kjøpte spillkonsollen i 1999, men holdt likevel frem med intense daglige spilleøkter på opptil 8 timer i strekk.

Rett og urett

Nintendo frasier seg alt ansvar for 30-åringens død.

Annonse

I en lignende rettsak i fjor ble det slått fast av juryen at selv om SNES-maskinen (som saken da gjaldt) ikke var uforsvarlig farlig konstruert, sørget ikke selskapet for å advare tilstrekkelig mot faren for anfall.

Alle Nintendo-spill kommer i dag med ekstensive påskrifter som nettopp advarer kunder som har hatt slike anfall mot å spille uten først å konsultere lege. Spilleren blir også bedt om å stanse spillingen umiddelbart, hvis han skulle oppleve symptomer som spasmer, svimmelhet, synsproblemer, osv…

Annonse
Annonse