– Snakk mindre, tekst mer

PT tar for seg debatten omkring strålingsfaren ved bruk av mobiltelefon i rapporten «Eksponering ved bruk av mobiltelefon».

Tar tid

Eksisterende forskningsmateriale på området er per i dag mangelfullt. Verdens Helseorganisasjon (WHO) har riktignok satt forskning på mobiltelefonbruk på dagsordenen. Men det er først om 3 til 4 år at de vil kunne si noe om eventuell helserisiko.

Føre var

– Det utelukker imidlertid ikke at myndighetene kan oppfordre operatører og utstyrsprodusenter til å sørge for så lav utstråling som mulig innenfor grenseverdiene, eller at myndighetene gir råd og informasjon til befolkningen om hvordan den selv kan bidra til å redusere eksponeringen ved bruk av mobiltelefon, heter det i rapporten.

Annonse

På bakgrunn av en slik «føre var» holdning, oppfordrer PT mobilbrukere til å snakke mindre, og sende flere tekstmeldinger.

Usikkert om handsfree

Ifølge PT er det mulig at «handsfree» bidrar til å redusere stråling i nærheten av hodet – men det er også mulig at ledningen fungerer som en antenne, og at «handsfree» dermed ikke bidrar til redusert stråling. PT vil derfor ikke anbefale bruk av handsfree-løsninger.

Annonse
Annonse