Annonse


– Vi har patent på nettmusikk

Platebutikker kan i framtida måtte vende seg til å høre på hva SightSound Technologies har å si – hvis de vinner fram i retten. I 1998 saksøkte de CDNow for å benytte seg av en teknologi de mener å ha eiendomsretten til.

Foreløpig har de fått medhold i en tidlig høring av den kommende rettsaken, og skulle de få medhold også i fortsettelsen kan det bety at platebutikker må føye seg etter SightSound Technologies. Det melder ZDNet.

Dyrt tap

SightSound vil da ankeligvis kreve prosenter av platebutikkens salg de siste syv årene – i tillegg til å kreve leie for teknologien i årene som kommer. Allerede nå betaler platebutikker for bruk av komprimeringsformat, linje og lagringsplass på server.

Analytikere er overbeviste om at CDNow vil anke et eventuelt tap.

Patenten til SightSound Technologies ble innvilget i 1992 og tildeler firmaet rettighetene til «elektronisk salg og distribusjon av digital lyd og bilde.»

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse