Annonse


Advarer mot valg-hackere

Tidligere utenriksminister Robin Cook, som nå er lederen i House Of Commons, er den fremste pådriveren for stemmegivning over Internett.

Innen IT-bransjen ber de ham nå ta det litt med ro. Risikoen er ennå stor for at en eller annen smart nerd skal kunne manipulere resultatet.

Utredning

Derfor er det nå nedsatt en nasjonal «tenke-tank» som skal utrede sikkerhetsspørmålene knyttet til elektroniske valg.

I løpet av året skal resultatene legges fram for Electoral Reform Society, som utreder elektronisk valgordning både lokalt og på riksplan.

Hjemmesittere

Undersøkelser viser at langt flere unge briter ville stemme dersom de kunne gjøre det via SMS eller Internett. Å gå i et valglokale og slippe en papirseddel i en urne oppfattes av mange som alt for omstendelig og gammeldags.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse