Siemens S45

Annonse


Mobilsalget stagnerer

Siemens S45I toppåret 2000 ble det solgt svimlende 1.5 millioner mobiltelefoner her i landet. I fjor ble det «bare» solgt 1,2 millioner.

Årsaken er at folk venter på ny teknologi, mener EE-bransjen.

EE-bransjen, som la fram disse tallene under en pressekonferanse i dag, mener at denne utviklingen vil fortsette helt til tredje generasjons mobiltelefoni (UMTS) er på plass.

– Når nettene blir mer utbygd og nye mobiltelefoner som passer til dette kommer på markedet, vil nok mange bytte ut telefonene de har i dag, sier informasjonssjef Erik Andersen i EE-Bransjen.

Annonse
Mer forbrukerlektronikk

EE-bransjen (Elektro- og ElektronikkBransjen) er en stiftelse som ivaretar interessene til brune- og hvitevarebransjen i Norge. IT-.bransjen og fotobransjen har egne interesseorganisasjoner.

Det selges likevel en god del PCer og foto/videoutstyr gjennom bedrifter tilknyttet EE-bransjen, ikke minst gjennom store kjeder som Elkjøp/Lefdal og Bonus/Expert.

Selv om salget av mobiltelefoner har gått ned, kjøper nordmenn stadig mer av annen forbrukerleketronikk. I fjor omsatte bransjen for 17,5 milliarder – en nedgang totalt på fattige 2,1 prosent som kan forklares med nedgangen i mobilsalget.

DVD i taket

På alle så godt som alle andre områder har det vært en økning. Omsetningen av DVD-spillere steg med nesten utrolige 96 prosent (104 000 solgte) – og da er PC-baserte spillere og Playstation ikke regnet med.

Siden det ble solgt over 90 000 Playstation 2 i fjor, ligger totalsalget av maskiner som kan spille DVD trolig godt over 200 000.

Satellitt-anlegg økte med 57 prosent, videokameraer med 18 prosent, TV-apparater med 12 prosent og musikkanlegg med 7,5 prosent.

Digitalt går best

Det er først og fremst digitale produkter som går unna. Det selges så å si ingen analoge satellittanlegg lengre, og 88 % av alle solgte videokameraer i fjor var digitale mini-DV-modeller.

MP3-spillere har for første gang begynt å gjøre seg gjeldende på statistikken over bærbart. I fjor ble det solgt 5000 stykker, mot 2000 året før. Trolig er det solgt langt flere om vi egner med salget gjennom PC-btruiker som ikke er med i EE-bransjen.

MiniDisc er derimot på vikende front. Her er det en nedgang fra 47 000 til 39 000 solgte bærbare enheter.

Usikre PC-tall

Når det gjelder PC, viser tall fra IKT-bransjen en nedgang på 15 prosent. Men dette er totalmarkedet, og svært mye tyder på at det har vært en oppgang på forbrukermarkedet isolert sett. Her finnes det imidlertid ingen sikre tall.

Detaljert statistikk finner du på EEbransjen.no

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse