piratskalle

Annonse


«Napster» for gensere

piratskalle

Internett og billig-scannere gjør det enkelt å utveksle informasjon. Mange strikkeklubber flytter derfor vekk fra sofakroken.- Brudd på åndsverksloven har alltid rammet strikkeoppskriftene fordi folk kopierte og delte ut kopiene til venner. Men takket være Internett og billig-scannere har vi fått tusenvis av faste utvekslere, uttaler Darla Fanton til NBC.

Spredt utveksling

Fanton har i 18 levd av å selge strikkeoppskrifter. Nå trues levebrødet av en utveksling som er vanskelig å stoppe. I motsetning til Napster, hvor all utveksling samles på ett sted, spres oppskriftene via mange kanaler – noen av dem kun åpne for medlemmer.

Dette har resultert i at bransjen har måttet ty til innleide «spioner» som surfer rundt og lokaliserer problemet.

Annonse




– Enkelte scanner inn hele bøker og legger dem ut på nettet. Hvis folk ikke trenger å kjøpe oppskriftene, så mister vi salget, uttaler Carole Goodwin, eier av det lovlige strikke-nettstedet DRG.

Vanskelig å bekjempe

Hun har oppdaget mange strikkeklubber på nettet, men til liten nytte. Medlemmene forflytter seg raskt videre til andre steder på Internett.

Isteden har bransjen forsøkt å skape en debatt rundt den ulovlige kopieringen, i disse strikkegruppene.

– Hvis oppskriftene sirkulerer fritt vil dette ramme designing av nye. Jeg har allerede sett dem som har redusert stillingen sin fra full- til deltid, uttaler Fanton.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse