Nec UMTS

Annonse


UMTS-nettet åpner i morgen

Nec UMTSLørdag 1. desember åpner Telenor Mobil sitt tredje generasjons mobilnett i henhold til kravene gitt i konsesjonen fra myndighetene. Nettet dekker fra starten sentrale deler av Oslo der det bor om lag 200.000 mennesker. Men ingen har mobiltelefoner.

Bildetelefon

UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) er den neste standarden for mobilkommunikasjon. Teknologien gir langt større kapasitet for dataoverføring enn dagens mobilnett.

Det betyr at det blir mulig å utvikle en rekke nye tjenester for mobile terminaler. Blant annet vil det bli mulig å få levende bilder på mobiltelefonen.

Men dette vil ikke folk få glede av før nye telefoner kommer på markedet mot slutten av år 2002.

Annonse
Tidlig ute

De fleste andre land har utsatt åpningen av tredje generasjons mobilnett, og Norge er dermed ett av de landene i verden som er kommet lengst på dette området.

Selv om UMTS-terminaler og tjenester ikke vil bli tilgjengelige for folk flest på mange måneder, er det svært nyttig for Telenor Mobil og selskapets samarbeidspartnere å ha et nett som kan brukes til testing og utvikling.

Dette vil bidra til å holde Norge i front i utviklingen av mobile tjenester. Nettet vil også utvides til flere byer og tettsteder før det tas i praktisk bruk.

Venter på telefon

Utviklingen av UMTS-teknologien er kraftig forsinket i forhold til hva man regnet med da konsesjonene for tredje generasjons mobilnett ble delt ut for ett år siden.

Det finnes bare et lite antall testterminaler, og UMTS-nettet kan foreløpig bare benyttes til tradisjonell tale. Utviklingen av tjenester som utnytter mulighetene i UMTS-nettet er likevel i full gang, og det er forventet at funksjonelle UMTS-terminaler blir tilgjengelige på massemarkedet i løpet av høsten 2002.

Usikkert når de kommer

Tidspunktet for når terminalene når massemarkedet er likevel høyst uskkkert. Nylig sa den første leverandøren av umts-telefoner, NEC, at de vil ha en telefon som takler både gsm- og umts-nettet klar i løpet av våren 2002. NEC er først ute, men vil likevel neppe kunne levere data-mobiltelefoner i høyt volum før et godt stykke inn i år 2002.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse