Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Katalogfirma kjøper SOL

Det svenske katalogfirmaet Eniro har inngått avtale med Schibsted, Telenor og Telia om å kjøpe mer enn 90 prosent av aksjene i SOL Sverige.

sol og penger
Schibsted, Telenor og Telia har undertegnet en avtale om å selge sine aksjer i Scandinavia Online til Eniro for SEK 11,50 per aksje. Oppgjøret skjer i kontanter. De tre eierne kontrollerer tilsammen 76 prosent av aksjekapitalen i Scandinavia Online.

De tre selskapene offentliggjorde 2. november at de hadde inngått en intensjonsavtale om en felles salgsprosess for sine eierandeler i Scandinavia Online, og den foreliggende avtalen med Eniro er et resultat av denne prosessen.

Vil ha 90 prosent

Salget forventes gjennomført før utgangen av året. Gjennomføring forutsetter at Eniro får aksept fra eierne av mer enn 90 prosent av aksjene i Scandinavia Online. Ytterligere informasjon om tilbudet fra Eniro vil fremgå av prospektet som er utarbeidet i forbindelse med det offentlige tilbudet til de øvrige aksjeeiere i Scandinavia Online.

Tjener 20 mill.

Telenors andel av salget vil utgjøre SEK 88 millioner for sin eierandel på 16,8 prosent. Selskapet forventer å kunne bokføre en regnskapsmessig gevinst på omlag NOK 20 millioner før skatt ved fullføring av salget. Salget har ikke konsekvenser for Telenors øvrige virksomheter.

88 mill til Telenor

Pressetalsmann Dag Melgaard sier til Reuters at Telenor ikke har tapt på sine investeringer i SOL, selv om portalen nå går på billigsalg. – Vi synes vi har kommet bra ut av dette. Prisen ble brukbar i forhold til det som har vært børskursen, sier Melgaard.

(Telecom.no)