DSL USA

Annonse


USA vil ha eget Internett

DSL USADet nye nettet skal være topphemmelig, og bare brukes av det amerikanske forsvaret og andre regjeringsorganer.

Ironisk nok er det Internett vi kjenner i dag, opprinnelig nettopp et slikt nett. Det het i utgangspunktet ARPANET (Advanced Research Projects Agency Net), og var blant annet ment som et kommunikasjonssystem for militære og sivile myndigheter under en krisesituasjon.

Seinere ble det overlatt til universitetene, og etterpå til folk flest.

GOVNET

Det nye nettet skal få navnet GOVNET, og skal brukes både til vanlige telefonsamtaler og alle typer datakommunikasjon.

Annonse
Siden det nye nettet skal være uten forbindelse med det ordinære Internett, regnes sjansene for hacker-angrep som betydelig redusert.

Sær-standarder

Sær-nettet vil i tillegg benytte helt andre protokoller og standarder enn de vi kjenner i dag.

I følge USA Today vil GOVNET koste milliarder av dollar, og vil stå ferdig i 2005.

Arbeidet har pågått i flere år, men ble framskyndet etter terror-angrepet 11. september.

ARPANETs historie finner du her.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse