Annonse


Enitel konkurs

I en pressemelding fra selskapet heter det:

Styret i Enitel AS har i samråd med gjeldsnemnda i selskapet besluttet at det vil bli innlevert begjæring om oppbud mandag morgen. Styret og administrasjonen i Enitel AS og gjeldsnemnda arbeider intensivt med å videreføre virksomheten gjennom nye eierkonstellasjoner for å ivareta blant annet kunder og ansatte.

Til tross for fremleggelsen av ny forretningsplan lykkes det ikke å hente inn kapital for å drive Enitel AS videre. På bakgrunn av møtene mellom Enitels administrasjon og representanter for gjeldsnemnda, Telenor og Samferdselsdepartementet, er det imidlertid avklart at Enitels kundeforpliktelser vil bli ivaretatt ved at det ikke blir driftsstans i kundenes tele- og datakommunikasjon.

Det børsnoterte Enitel ASA berøres ikke av konkursen i datterselskapet.

Annonse
Eventyret slutt

Enitel manglet 300 millioner kroner til videre drift. Gjeldsnevnden har ikke lyktes å finne en løsning som kunne aksepteres av kreditorer, obligasjonseiere og banker.

Dermed er det slutt for det Enitel selv har kalt «et tele-eventyr». Kraftselskaper over hele landet, som har vært blant de større aksjonærene, taper store millionbeløp.

Strøket fra børs

Enitel-aksjen ble dagen før selskapet ble strøket fra børs sluttnotert til kr 0,70. På det mest optimistiske i fjor var kursen i løpet av en børsdag i mars oppe i 500 kroner. Selv om det børsnoterte moderselskapet ikke er konkurs må aksjonærene anse sine investeringer som tapt.

Smulene deles ut

Det gjenstår nå å fordele restene av Enitel. Her er det flere interessenter, som BaneTele, Telia, Tele2, Song og andre.

– En ny investorgruppe vurderer å kjøpe virksomheten i Enitel AS fra konkursboet. Gruppen består blant annet av nye og gamle Enitel-eiere, sier administrerende direktør i Enitels konkursbo, Pål K. Sørvoll til TDN Finans.

Obligasjonseiernegår klar

Det børsnoterte Enitel ASA berøres ikke av konkursen i datterselskapet. Det betyr at gjeldsforuhandlingene i dette selskapet, hvor Riulf Rustad fronter en gruppe obilgasjonseiere, fortsetter.

Obligasjonseierne har 2 milliarder kroner investert idet børsnoterte Enitel, hvor 500 millioner kroner skal fordeles.

(Telecom.no)

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse