bluetooth fyrstikk

Annonse


Blåtann er fortsatt ikke slått ut

bluetooth fyrstikkDet viser i alle fall en rapport fra Evans Data Corporations, kalt »Summer 2001 Wireless Developer Survey». Undersøkelsen viser også at entusiasmen blant de som arbeider med utvikling av trådløs teknologi på ingen måte har avtatt, selv om man ikke lenger ser like rosenrødt på fremtiden som for ett år siden.

Satsingsområde

Selv om folk flest har brukt lenger tid på å ta i bruk denne teknologien enn utviklerne først ventet, registreres en markant vekst i antallet brukere av trådløst Internett.

Et av kjerneområdene i undersøkelsen er en kartlegging av hvilke teknologier de ulike utviklerne jobber med. Dette viser at det nå er flere som jobber med, eller som har planer om å jobbe med Bluetooth enn hva tilfellet er for ulike varianter av 802.11.

Mobil e-post

Årsaken til den store interessen for Bluetooth er i følge Ken Steck i Cambridge Silicon Radio, at dette er en rimeligere og mindre strømkrevende løsning enn 802.11.

Undersøkelsen viste ellers at det er mobil e-post som får mest oppmerksomhet fra applikasjonsutviklerne, fulgt av Instant Messaging, mobil handel og lokasjonsbaserte tjenester.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse