Arkiv

Annonse


Catch saksøker Enitel

ArkivStevningen ble sendt til Asker og Bærum herredsrett i går.

Bakgrunnen for søksmålet er ifølge en pressemelding fra Catch at Enitel ikke har oppfylt en avtale inngått i januar 2001 mellom selskapet og Catch Communications. Denne avtalen forutsetter blant annet at Catch Communications skal levere 1000 – 1200 bredbåndsamband til Enitel i henhold til fastsatte priser, og at disse sambandene skal løpe over en periode på 3 år.

Trenering

– Etter vårt syn har Enitel bevisst trenert gjennomføringen av avtalen, sier administrerende direktør Kjell Ivar Hansen i Catch Communications. – Enitel har ikke lagt forholdene til rette for at avtalen kan gjennomføres. Slik vi ser det, skyldes dette at Enitel i ettertid oppfatter avtalen som kommersielt ugunstig. De har derfor vært uvillige til gjennomføre avtalen slik partene forutsatte da den ble inngått.

Ikke bindende?

Enitel hevder at avtalen ikke binder selskapet fordi den ble underskrevet av en konserndirektør i Enitel, noe Catch mener er oppsiktsvekkede.

Annonse
– Vi er svært overrasket over Enitels holdning, sier administrerende direktør Hansen.

– Ifølge Enitel hadde konserndirektøren ikke fullmakt til å inngå avtaler av denne karakter på vegne av Enitel. Dette dreier seg om en person i Enitels toppledelse. Det er oppsiktsvekkende at Enitels ledelse først overlater til en i konsernledelsen å inngå kontrakten, for så et halvt år senere å påstå at han ikke hadde fullmakt likevel.

Konserndirektøren skal visstnok forholdsvis nylig ha fratrådt sin stilling i Enitel, ifølge pressemeldingen fra Catch.

MFramtidige tap?

Catch Communications mener de har hatt et økonomisk tap som følge av kontraktsbruddet og krever dette erstattet. Catch Communications har i stevningen til Asker og Bærum herredsrett foreløpig begrenset erstatningkravet til NOK 110 millioner kroner-, hvorav 80 millioner er knyttet til kontraktsverdi. Catch Communications vurderer nå om selskapet har hatt økonomisk tap utover dette.

– Catch Communications har blant annet gått glipp av markedsandeler som følge av Enitels mislighold, og vi vurderer fortløpende om vi skal kreve disse dekket, sier administrerende direktør Hansen.

Advokatfirmaet Thommessen Krefting Greve Lund AS (www.tkgl.no) er Catch Communications’ prosessfullmektig i saken.

Om Catch Communications AS
Catch er en nasjonal tilbyder av bredbåndstjenester med spesiell fokus på bedriftsmarkedet. Selskapet har kontorer i Bodø og Oslo, og er med sin dekning til 44 kommuner den best utbygde tilbyder i Norge på egen infrastruktur. Gjennom egen infrastruktur er det mulig å knytte opp 65.000 bedrifter eller ca 40 % av bedriftsmarkedet. Selskapet eies privat med Kistefos Venture Capital AS (www.kistefos.no) som største deleier.

(Telecom.no)

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse